ເລື່ອງຊິວິດ: ປີ 2020 ເປັນປີທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ອີກປີຫນຶ່ງ ໃຫຍ່ໃນທີ່ນີ້ບໍ່ແມ່ນອາຍຸ ແຕ່ເປັນເລື່ອງຂອງຄວາມຄິດ, ເຂົ້າໃຈໂລກ, ແລະ ເຂົ້າໃຈຕົນເອງຫລາຍແລ້ວຂື້ນ. ປີນີ້ຖືວ່າເປັນປີທີ່ລົງທຶນນຳຕົ້ນເອງຫລາຍພໍສົມຄວນ ລົງທຶນໃນເລື່ອງຂອງອານາຄົດອີກ 20 ປີ ຫຼື ເວົ້າງ່າຍໆລົງທຶນໃນຍາມກະສຽນ ເພາະຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າການລົງທຶນໃນຍາມອາຍຸຫນ້ອຍແບບນີ້ເປັນສິ່ງຊ່ວງເວລາທີ່ດີທີ່ສຸດ ມີຄຳເວົ້າຫນຶ່ງໄດ້ກວ່າວ່າ: “ມື້ທີ່ປູກຕົ້ນໄມ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແມ່ນ 25 ປີກ່ອນ ແລະ ມື້ທີ່ດີຮອງລົງມາແມ່ນ ມື້ນີ້” ໄດ້ເງິນເກັບສ່ວນຫນຶ່ງກະບໍລໍຊ້າ ເອົາໄປປະໄວ້ເລີຍ. (ໃຜສົນເລື່ອງການລົງທຶນໃນຍາມກະສຽນ ວ່າເຮັດແນວໃດ ສາມາດຖາມໄດ້ເດີ)

2020 ປີນີ້ເປັນປີທີ່ໃຫ້ຄະແນນ 5.5/10
2020 ປີນີ້ເປັນປີທີ່ໃຫ້ຄະແນນ 5.5/10

ຜູ້ຂຽນເຊື່ອວ່າ ທ່ານຜູ້ອ່ານອາດຈະຜ່ານຕາຜ່ານຫູມາແລ້ວເນາະ ກັບຕໍ່າແຫນ່ງ Management Trainee ຫຼື Graduate Program, Talent Program. ຖ້າຫຍັງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນ ຫລື ໄດ້ຍິນມາແຕ່ບໍແນ່ໃຈວ່າມັນແມ່ນຫຍັງແທ້. ຜູ້ຂຽນຂໍອານຸຍາດແບ່ງປັນກ່ຽວກັບຕໍ່າແຫນ່ງງານນີ້ ຈາກປະສົບການຕົວຈິງຫລາຍເນາະ :) ຍ້ອນກັບໄປ 2018, ຜູ້ຂຽນກະຍັງບໍຮູ້ວ່າໂຄງການນີ້ແມ່ນໂຄງການຫຍັງແທ້? ແຕ່ມີຄວາມສົນໃຈເພາະວ່າເຫັນຢູ່ໂພສໂຄສະນາຮັບສະຫມັກ ປະມານວ່າຈະໄດ້ເຮັດວຽກຢູ່ຫລາຍຝ່າຍ ເຊິ່ງເພີ່ນບໍ່ຕ້ອງການຄົນທີ່ມີປະສົບການເຮັດວຽກຫລາຍປານໃດ. ໃນໃຈຄິດວ່າ, ຖ້າສະຫນັກຕໍ່າແຫນ່ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ເງິນເດືອນບໍນໍ ຫລື ຖ້າເຮັດວຽກບໍໄດ້ເງິນ ຈະຕ້ອງເຮັດໄປຈັກປີ? ຖ້າຢູ່ໃນໂຄງການເຮົາຈະໄດ້ເຮັດຫຍັງແນ່? ໆລໆ

ໂຄງການ Management Trainee Program ແມ່ນຫຍັງ?
ໂຄງການ Management Trainee Program ແມ່ນຫຍັງ?

ມີໃຜເປັນບໍ? ຖ້າຫາກເດືອນໃດມີວຽກສຳຄັນ ຫລື ມີແຜນໄປທ່ຽວ ຈະນັບມື້ນັບວັນວ່າມັນຈະກົງກັບຮອບເດືອນຂອງຕົນຫລືບໍ ເພາະຢ້ານການເຮັດວຽກບໍ່ຜ່ານໄປດ້ວຍດີ ຫລື ການໄປທ່ຽວຄັ້ງນັ້ນບໍ່ມ່ວນ. ຮອບເດືອນ ຫລື ພາສາບ້ານໆແມ່ນ ການເປັນປະຈຳເດືອນ ເຊິ່ງຈະເປັນສະເພາະທ່ານຍິງ ໃນຊ່ວງອາຍຸ 11 ປີ ຫາ 50 ປີ. ການເປັນປະຈຳເດືອນແມ່ນຈະເປັນຢ່າງສະຫນໍ່າສະເຫມີ ໂດຍປົກະຕິຈະຫ່າງກັນທຸກ 28 ວັນ ແຕ່ບາງຄົນກໍ່ມາໄວກວ່າ ຫລື ຊ້າກວ່າ. ອາການເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນມີຊື່ທາງການແພດວ່າ:​ Dysmenorrhea ເປັນກຸ່ມອາການປວດ ໄດ້ແກ່: ປວດແບບເຄັ່ງທ້ອງ ຫລື ປວດບີບບໍລິເວນທ້ອງນ້ອຍ, ບໍລິເວນຫລັງ, ກົ້ນ, ຫລື ກົກຂາ. ອາການຫນັກໆແນ່ຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍຕົວ, ບໍ່ສະບາຍໃຈ, ບາງຄົນມີອາການອື່ນໆ ລວມດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ: ເປັນວິນ, ປວດຮາກ, ແລະ ຖອກທ້ອງ. (ປວດທ້ອງປະຈຳເດືອນ (Menstrual Cramps, 2019)

ປ່ຽນຈາກເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນແບບປານຕາຍ ໃຫ້ດີຂື້ນເປັນລຳດັບ ດ້ວຍການແລ່ນ!!
ປ່ຽນຈາກເຈັບທ້ອງປະຈຳເດືອນແບບປານຕາຍ ໃຫ້ດີຂື້ນເປັນລຳດັບ ດ້ວຍການແລ່ນ!!